YaraVita® -produktkampanjen nu igång!

YaraVita Actisil

För att få en bra start på nya året, ordnar vi en YaraVita®-kampanj tillsammans med Yara!

När du köper minst 40 liter YaraVita®-bladgödselmedel eller -biostimulanter senast den 31 mars 2023, får du YaraVita® -skyddsglasögon och handskar på köpet.

YaraVita®-biostimulanter stärker växtens stresstålighet och har visat sig förbättra grödans kvantitet och kvalitet. YaraVita biostimulanter är också lämpliga för ekologisk odling.

YaraVita®-bladgödselmedel korrigerar näringsbrister och undviker därigenom brister i grödans kvantitet och kvalitet.

Du kan hitta mer nyttigt och intressant information om YaraVita® bladgödsel och biostimulanter på Yaras hemsida: yaravita-biostimulantit och yaravita-lehtilannoitteet

Helle levererar även ett brett utbud av andra Yara-produkter. Som en nyhet till exempel vattenlöslig YaraRega® för frilandsodling.

Agera nu och beställ dina Yara-produkter förmånligt i förväg från Helle! Genom att beställa nu säkerställer du leveranser till våren.

Ring och beställ eller fråga mer: 020 740 2425.