Biologiska växtskyddsmedel och växtbefrämjare

Rena och miljövänliga produktionsmetoder är konkurrensfördelar för yrkesmässiga odlare. Biologiska växtskyddsmedel och växtbefrämjare utvecklade av Verdera hjälper odlarna i detta arbete. De gör det möjligt att tryggt och effektivt bekämpa växtsjukdomar ända från plantskedet till slutskörden. Med hjälp av Verderas biologiska produkter försäkrar man sig om en livskraftig tillväxt såväl i växthus som på friland.

Se vidstående biologiska behandlingsprogram för olika växtgrupper.

GlioMix® Nyttomikrobpreparatet för plantuppdragning.

Användningsområde: plantodling, kruksallader och -örter

 • Förbättrar groningen och befrämjar rottillväxten
 • Ökar antalet kraftiga plantor av jämn kvalitet
 • Förbättrar stresståligheten och ger skydd mot växtsjukdomar
 • Försnabbar växtföljden
 • Innehåller mycel och sporer av Gliocladium-svampar
 • Förpackning 1 kg
 • Blanda mediet som en vattenblandning före sådd eller plantering (300-500 g / m3)
 • Bevattningsbehandling med GlioMix-vattenblandning under sådd, krukväxt eller plantering (100-200 g / 10 m2)

Mycostop® Ett biologiskt växtskyddsmedel

Användningsområden: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter

 • Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av bl.a. Fusarium- och Alternaria-svampar
 • Befrämjar tillväxten och ökar skörden också i friska bestånd
 • Mångsidiga användningsmöjligheter
 • Lämplig för integrerad och biologisk bekämpning. Godkänd för ekologisk produktion.
 • Kan också spridas via droppbevattningen
 • Innehåller Streptomyces-strålbakterier som isolerats från finländsk vitmosstorv
 • Förpackning 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g och 100 g

Prestop® ett biologiskt bekämpningsmedel

Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter, prydnadsväxter, hallon, jordgubbe och plantor av skogsträd.

 • Bekämpar groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia och Fusarium
 • Bekämpar svartprickröta på gurka (Didymella) och gråmögel (Botrytis) på tomat, paprika, gurka, jordgubbe, plantor av skogsträd prydnadsväxter och småplantor
 • För bekämpning av klumprotsjuka (Plasmodiaphora) hos kålväxter (Minor Use)
 • För bekämpning av Fusarium- och Botrytis-svampar hos lökväxter i tunnel och frilandsodling (Minor Use)
 • För bekämpning av svartpricksröta (Didymella) hos frilandsgurka (Minor Use)
 • För bekämpning av rotsjukdomar (Phytophthora, Fusarium och Pythium) hos hallon och jordgubbe i tunnel- , växthus- och frilandsodling (Minor Use)
 • För bekämpning av gråmögel (Botrytis) samt rotbrand och rotsjukdomar (Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium) hos barr- och lövträdsplantor
 • Kan spridas via droppbevattning, genom besprutning, doppbehandling, bevattning eller genom att blandas i växtunderlaget
 • Innehåller sporer och mycel av svampen Clonostachys rosea J1446
 • Förpackning 100 g och 1 kg

Prestop® Mix ett biologiskt bekämpningsmedel

Användningsområde: plantodling, bekämpning av gråmögel på jordgubbe och hallon samt kärnhusröta på äpple.

 • Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av Pythium- och Rhizoctonia -svampar
 • Särskilt lämpligt för organiska växtunderlag, såsom torvblandningar
 • Sprids genom bevattning eller inblandning i växtunderlaget
 • För bekämpning av gråmögel (Botrytis) på jordgubbe och hallon genom spridning med bin och humlor på friland, växthus och i tunnelodlingar
 • För bekämpning av kärnhusrötä (Fusarium, Botrytis) på äpple genom spridning med bin och humlor
 • Innehåller mycel och sporer av svampen Gliocladium catenulatum J1446
 • Lämpar sig för integrerat och biologiskt växtskydd. Godkänt för ekologisk produktion
 • Förpackningar 400 g och 1 kg

Turex 50 WP ett biologiskt bekämpningsmedel

Användningsområde: Bekämpning av skadedjur på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus samt på kål, kålrot och rova på friland. Särskilt effektiv mot fjärilslarver.

Den aktiva substansen är Bacillus thuringiensis. Karenstid är 3 d. Produkten är godkänd för ekologisk odling.

Kontakt

Tiina Välke

Förnödenheter, bärplantor och biologisk bekämpning

Katja Honkanen

Förnödenheter, bärplantor och biologisk bekämpning