Gödsel

Vi levererar högklassiga gödselmedel tillverkade av rena råvaror för professionella odlare. Växtpecifika gödselmedel anpassade till kundens behov finns också tillgängliga från oss.

Kontakt:

Kari Hagsberg

Förnödenheter, biologisk bekämpning, logistik