Odlingsbord och rännor

Helle levererar rännor för grönsaksodling, högklassiga odlingslinjer för sallat och örter, samt olika odlingsbord efter behov.

Odlingsrännan anpassas till kundens behov. Den vanligaste bredden för rännan är 75 mm. Hålets storlek och längden på rännan designas enligt kundens behov. Materialet kan vara PVC eller PVC-C, vilket är ångbeständigt.

Green Meteors odlingsrännor är sömlösa, plastbelagda metallrännor för tomater och gurkor. Finns i olika bredder (100-400 mm). Green Meteors rännor levereras till kunden med alla nödvändiga tillbehör.

Sallatslinjer. Högklassiga sallats- och örtodlingslinjer från DHS tillverkas med erfarenhet och kvalitet, enligt kundens önskemål. Linjen kan vara helautomatisk eller ett traditionellt system, där planteringen och skördandet sker med arbetskraft.

Plantdrivningslinjer beräknas till rätt storlek enligt odlingslinjernas storlek.

Odlingsbord är tillgängliga som butiksbord, rullbord samt automatiserade mobilbord enligt kundens mått. Vuoksi och Luode rullbordet, EBB / FLOD -plattformen, är ett bra val för växthuset när man vill optimera utrymmet och ha bra tillgång till att sköta växterna. Bevattningen på borden kan skötas som underbevattning eller med droppbevattning.

Kontakt:

Jesse Helle

Växthuskonstruktion, odlingsbord, salladslinjer, rännor, gardiner