Bevattning och gödsling

Helle levererar bevattnings- och gödselsystem för alla professionella odlares behov.

  • Automatiska gödselblandare. Anpassningsbar för att passa alla grödor. Kapacitet 2,5-64 m3 / h
  • Rivulis filtreringssystem. Sand-, mesh- och lamelfilter. Även med automatisk spolning.
  • Armas sandfilter för små och medelstora system. Designad för att filtrera bevattningsvatten från olika vattenkällor som sjöar, dammar, vattendrag, vattenbassänger etc. med alger och organiskt material. Tack vare den unika designen och enkla strukturen är filtereffekten hög och filtret är lätt att använda och underhålla. Armas är mycket kostnadseffektivt!
  • Vattenrengöring
  • Bevattningskontroller
  • Droppbevattningssystem
  • Bevattningsventiler
  • Dysor och sprinklers
  • Mätare för observering
  • Behållare

Kontakt:

Antti Soininen

Bevattningsförnödenheter, biologisk bekämpning, automation