Växthus­konstruktion

Vi levererar växthus enligt nyckeln i hand metoden. Vi säljer också de reservdelar du behöver, till exempel växthusplaster, polykarbonatcellskivor med profilremsor, luftblåsare, ventilationsluckmotorer osv.

Vårt sortiment omfattar också ventilationsautomatik, fläkter och alla typer av gardinsystem.

Venlo blockväxthus

Vi representerar danska leverantör DHS Danish Horti Supply. Dessa växthus är enligt standard SFS-EN 13031-1.

Blockhuset består av standardstorlekar: 8 m, 9,6 m, 12 m, 12,8 m.

Blockhusets längd anpassas enkelt efter kundens behov. Fackverksavståndet kan vara 4 m eller 5 m.

Täckmaterialet kan vara glas eller polykarbonatskiva.

Fribärande växthus

Vi representerar danska leverantör DHS Danish Horti Supply. Dessa växthus är enligt standard SFS-EN 13031-1.

Bredder: 8m, 10m, 12m, 16m och 20m

Som täckmaterial används endera glas eller polykarbonatskiva.

Plastväxthus

Vi representerar finska bolag: Reo-tuote Oy och Maikaar Oy. Vi levererar användningsklara plastväxthus, eller t.ex. enbart förnödenheter eller reservdelar. Vi planerar växthusen enligt kundens behov.

Bredder: 6 – 16 m

Som täckmaterial i växthuset används enkel eller dubbel EVA plastfolie, eller polykarbonat.

Kontakt:

Jesse Helle

Växthuskonstruktion, odlingsbord, salladslinjer, rännor, gardiner