Belysning

Hos oss hittar du ett omfattande urval av växthusarmaturer – både traditionella och LED- lösningar. Vi gör även armaturinstallationer, ljusmätningar och ljusdistributionsplanering för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen som möjligt. Vi utformar lösningen efter odlares behov.

Omfattande sortiment av HPS -armaturkomponenter.

Kontakt:

Jesse Helle

Växthuskonstruktion, odlingsbord, salladslinjer, rännor, gardiner