Maskiner, apparater, system

Helle levererar ett omfattande urval maskiner och apparater som används i växthusodling. Såmaskiner, Ellepot-papperskruksmaskiner, förpackningsmaskiner, tvättmaskiner, bevattningsramper och sorteringsmaskiner.

Ellepot är en hållbar och miljövänlig planteringslösning. Ellepot är både ett ekologiskt och ett ekonomiskt val för en professionell odlare. Ellepots helt nedbrytbara papperskrukor sparar miljön en enorm mängd plastavfall. Samtidigt sparar odlaren den dyrbar tid och ansträngning som annars skulle krävas för att lagra, samla och kassera krukor på rätt sätt.

Atlantic Man såmaskiner och linjer. Bevattningsramper, planteringsrobotar och torvhanteringsutrustning.

Visser. Såmaskiner och linjer, samt torvhanteringsutrustning.

Belca. Flow pack- förpackningsmaskiner.

Limex. Ränn- och brätt tvättmaskiner.

Aweta. sorteringsmaskiner.

TOP GREEN bevattningsramp.

Kontakt:

Jesse Helle

Växthuskonstruktion, odlingsbord, salladslinjer, rännor, gardiner