Humlor

Vi importerar humlor och insekter för biologisk bekämpning, som produceras av BIOBEST N.V. från Belgien. Produkterna har hög kvalitet och leveransen är snabb, detta garanterar bästa möjliga resultat för användaren.

I produktsortimentet finns alla kända insekter för biologisk bekämpning samt olika fällor och förnödenheter för biologisk bekämpning. Tilläggsinformation om insekterna, förpackningarna, användningen m.m. finns på Biobest websida http://www.biobestgroup.com

För humlor har vårt sortiment sex olika bon:

  • Minibo: Ingen drottning, +30 st arbetare, för små arealer 3 – 400 m2, fungerar ca 3 – 4 veckor.
  • Medium humlebo: 1 drottning, + 80 st arbetare, för mindre än 1000 m2 areal, fungerar ca 4 veckor.
  • Standard humlebo: 1 drottning, mer än 80 st arbetare. Till max 1500 m2 areal, fungerar 6 – 8 veckor (sommartid).
  • Humlebo belysning: 1 drottning + mer än 100 st arbetare. Levereranstiden för dessa bon är i november – februari. Annars som ett standard humlebo. Används när man odlar med belysning vintertid, funktionstiden beror på odlingstidpunkten (mängden av naturljus).
  • Multibo: Multiboet är avsett för frilandsodlingar, den innehåller 3 bon – mer än 350 arbetare. Multibolådan är tillverkad av väderbeständigt polystyren. Man rekommenderar 2–3 Multibon / hektar. Detta räcker till pollinering under 4 – 6 veckor.
  • Flying Doctors® -humlebona har ett inbyggt system för spridning av biologiska växtskyddsmedel och/eller pollen med humlorna till växtligheten. Flying Doctors® -bona finns i olika storlekar.

Pollinering

Ordentlig pollinering är en väsentlig del av befruktningen och produktionen. Tidigare litade odlare på, beroende på odlingsväxten, i bin, manuell pollinering eller växthämmande medel. Alla dessa metoder har nackdelar:

Bina arbetar normalt inte så bra i växthus eller tunnlar. De är normalt oeffektiva eller otillräckliga när temperaturen är lägre (under 15°C) och när det är mulet.

Pollinering manuellt tar tid och dess genomförande är besvärligt.

Om hormoner används, får man ofta som resultat frukt med dålig kvalitet, som inte kan t.ex. exporteras (mjuka och missbildade frukter utan frö).

Fördelarna med humlor

  • väldigt effektiva pollinatörer även under svåra förhållanden
  • utmärkta arbetare
  • sparar betydligt arbetskostnader
  • större skörd och bättre kvalitet

Till skillnad från bin, är humlorna aktiva också när temperaturen är lägre (5°C), samt när vädret är blåsigt och mulet. Humlor kan lätt användas till pollinering på odlingen i början och slutet av säsongen. Vi levererar humlor året runt.

Humlorna är utmärkta och viktiga pollinatörer även i växthus och i plasttunnlar, inte enbart utomhus.

Kontakt

Tiina Välke

Förnödenheter, bärplantor och biologisk bekämpning

Meira Nieminen

Frön, bärplantor och biologisk bekämpning