Delphastus pusillus petokuoriainen

KÄYTTÖKOHDE

Ansarijauhiaisten torjuntaan.

Käytetään yhdessä Encarsia formosan ja Eretmocerus eremicucsen kanssa.

KÄYTTÖAJANKOHTA

Levitetään heti kun jauhiaisia havaitaan.

LEVITYSTAPA

Levitetään kasvin lehdille pullosta. Levityksen tulisi tapahtua heti lähetyksen saapumisen jälkeen.
PAKKAUKSET

Toimitetaan paperisilpussa 100 petokuoriaista / pullo.