Blokki huoneet ovat yleistyneet myös Suomessa. Edustamme hollantilaista Ammerlaan constructionia ja tanskalaista Viemose-Dribogaa. Nämä kasvihuoneet ovat SFS-EN 13031-1 (Kasvihuoneet. Rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen) stardardin mukaisia.

Blokki huone koostuu standardi kokoisista laiva leveyksistä: 8m, 9,6m, 12m, 12,8m

Blokki huoneen pituus on helposti räätälöity asiakkaan tarpeisiin, ristikko väli voi olla: 4m tai 5m

Kateaine voi olla lasi tai polykarbonaattilevy.

Ota yhteyttä: