• Yhden viljelykauden alusta
  • Avoin kuiturakenne
  • Vesipitoisuusalue: 55-78 % (päivällä)
  • Hyvä vesipitoisuuden ja johtokyvyn jakaantuminen koko alustassa
  • Hyvä ja nopea uudelleenkastuminen
  • Yksinkertainen kastelu 
  • Turvallinen vesipuskuri
  • Nopea juuriston kehitys