• Täydellinen hallinta koko kasvukauden ajan
  • Täydellinen juuriston kehitys
  • Taimi on paremmassa tasapainossa kasvun jokaisessa vaiheessa
  • Optimaalinen uudelleen kastuminen, vähemmän ylikasteluvettä
  • Veden- ja ravinteidenkäyttö on ympäristölle ystävällisempää