• Yhden kauden kasvualusta
  • Kaksikerrosratkaisu: kiinteämpi pintakerros ja huokoinen alempi kerros
  • Hydrofiilinen kuitu pidättää helposti vettä
  • Vesipitoisuuden hallinta-alue: 45-85 % (päivällä)
  • Äärimmäisen tasainen vesipitoisuus ja johtokyky koko alustatilavuudessa
  • Suuri uudelleenkastumiskapasiteetti
  • Maksimaalisen laaja kosteuden hallinta-alue mahdollistaa kasvun ohjauksen joko vegetatiiviseen tai generatiiviseen suuntaan
  • Tehokas johtokyvyn korjaus pienemmällä ylikastelulla
  • Täysi juuriston kehitys myös alustan ylempään kerrokseen