Valomittausta tehdään, jotta varmistetaan hyvä ja riittävä valomäärä koko tilassa.

We can measure the light levels in greenhouses to make sure that there's enough light and good coverage.

Ota yhteyttä/Contact: