Heterorhabditis bacteriophora isokärsäkässukkula

KÄYTTÖKOHDE

Turilaan toukkien (Phyllopertha horticola) ja muiden kuoriaislajien, kuten uurrekorvakärsäkkään (Otiorhynchus sulcatus) torjuntaan.

KÄYTTÖAJANKOHTA

Levitetään heinä- syyskuussa, koska tarhaturilaan toukkia esiintyy silloin. Paras levitysajankohta vuorokaudesta on yöllä tai kun valo-olosuhteet muuten ovat huonot.

Käytä koko pakkaus yhdellä kertaa.

LEVITYSTAPA

Levitetään kasteluveden mukana, tippukastelun kautta tai ruiskuttamalla. Kasvualustan tulee olla kostea. Lämpötilan pitää olla yli 12°C ainakin 4 viikkoa käsittelyn jälkeen. Sukkulamatoja ei pidä levittää auringonpaisteessa. Älä sekoita torjunta-aineita sukkulamatoliuokseen.

PAKKAUKSET

Pakkauskoot ovat 5 miljoonaa, 50 miljoonaa tai 500 miljoonaa sukkulamatoa.