Pesän käyttöohje

Aloita kimalaisten käyttö heti kukinnan alussa.

Huolehdi että pesien edessä on tarpeeksi tilaa.

Vältä laittamasta kimalaispesiä suoraan auringonpaisteeseen.

Seuraa CO2 tasoa, liian korkea taso vahingoittaa kimalaisia.

Avaa pesät aikaisintaan tunnin kuluttua niiden paikalleen asettamisesta; kesällä pitää odottaa seuraavaan aamuun.

HUOM! Tarkista että BIOGLUC® ruokapullon korkki on auki.

Toimenpiteet pesän toiminta-aikana ja sen jälkeen

Tarkista pesät säännöllisesti. Seuraa ruokapullon nesteen tasoa (näkyy pesän ulkopuolelta) ja kimalaisten toimintaa. Myös kimalaispesän kannen voi avata, jos tarvetta on. Pesässä ei päiväsaikaan ole kovinkaan monta kimalaista, 80% niistä lentelee kasvustossa.

Pesän toiminta-aika vaihtelee, se toimii 3 - 8 viikkoa riippuen pesän koosta ja valo-olosuhteista.

Poista kimalaispesät huoneesta 10 - 12 viikon kuluttua. Oikea viikko lukee pesän päällä.

Pesiä ei kannata pitää liian kauan, koska niihin saattaa silloin tulla muurahaisia, ampiaisia tai muita kimalaisia. Pesien poistaminen on myös hygienian vuoksi tarpeellista.

Yleensä kimalaispesässä riittää ruokaa (BIOGLUC®) koko sen elinajaksi. Jos lisäruokaa kuitenkin tarvitaan, niin ruokapullo voidaan vaihtaa uuteen nopeasti ja helposti.

Sulkeminen

Jokaisella kimalaispesällä on kaksi aukkoa, ulosmeno- / sisääntuloaukkoa. Normaalioloissa kumpaakin aukkoa käytetään. Jos haluat sulkea kimalaispesän päivän ajaksi, voit sulkea toisen aukon (aukko 2), niin että kimalaiset voivat palata pesään mutta ne eivät lähde sieltä enää ulos.Kasvihuoneessa käytettävien kimalaispesien hävittäminen
Kasvihuoneessa pölytykseen käytettävien kontukimalaisten leviämistä luontoon voidaan estää hävittämällä kimalaispesät asianmukaisesti. Kasvihuoneessa käytettävät kontukimalaiset voivat syrjäyttää muita kimalaislajeja. 

Ne saattavat myös levittää luonnonvaraisille mehiläisille ja kimalaisille haitallisia tauteja ja loisia kasvihuoneiden ympäristöön, vaikka kasvattajilla onkin huolelliset hygieniakäytännöt.

On tärkeää hävittää käytöstä poistettavat kimalaispesät niin, että kimalaiset eivät voi levitä kasvihuoneiden ympäristöön.

Näin hävität käytöstä poistetut kimalaispesät:

  • Hävitä kimalaispesä noin 6–8 viikon kuluttua käyttöönoton jälkeen, tai valmistajan ohjeiden mukaisesti, kun pesän pölytysteho heikkenee.
  • Sulje pesän lentoaukko. Mikäli mahdollista pakasta pesä.
  • Sulje pesälaatikko jätesäkkiin ja lajittele ja hävitä sekajätteenä. Voit myös lajitella pesän materiaalit. Kimalaiset, niiden ruoka ja pesä on kuitenkin parasta hävittää sekajätteenä tai polttaa.