EPA904 on kiinteä mittari kastelujärjestelmän ja raakaveden EC- ja pH-arvojen mittaamiseen

Hälytys minimi- ja maksimi arvoille

Hälytykset

Itsenäinen EPA904 mittaa EC- ja pH-arvot ja hälyttää jos asetetut arvot ylittyvät tai alittuvat. Hälytystä voidaan käyttää kastelujärjestelmässä tai mittaamaan raakaveden ominaisuuksia. Laitteeseen voidaan asettaa neljä minimi ja maksimi hälytystä, kaksi EC:lle ja kaksi pH:lle.

Lisäturvaa

Yhdessä lannoitteensekoittajan kanssa hälyttäjä antaa lisäturvaa. Kun kummatkin laitteet mittaavat EC- ja pH- arvot on mittaustulos varmempi, kuin vain yhdellä laitteella mitattuna.

Selkeä näyttö

Laitteen näytöltä näkee suoraan kasteluveden EC- ja pH- arvot.

Helppo asettaa

Hälytysrajat on helppo asettaa kiertokytkimillä. Kun laite hälyttää, syttyy diodi sen kytkimen vieressä, minkä asetukset on ylitetty tai alitettu.