Käynnistyslaatikko ja ylikasteluohjain

Kastelun ohjaus kivivilla- ja perliittialustoille

Kasvien haihduttaminen ohjaa kastelua

Käynnistyslaatikon tai ylikastelunohjaimen avulla kasvit määrittävät kastelunsa itse. Laitteita käytetään kun viljellään kivivillassa tai perliitissä esimerkiksi tomaattia tai kurkkua.

Käynnistyslaatikon toiminta

Kivivillalevyyn istutetut kasvit asetetaan käynnistyslaatikkoon. On tärkeää, että kivivillan pohjassa oleva muovi poistetaan. Jos käytetään perliittiä, pitää säkin pohjaan tehdä reikiä, jotta ylimääräinen vesi valuu pois. Kastelun aikana osa vedestä jää kivivillaan ja osa valuu käynnistyslaatikon säiliöön. Käynnistyslaatikossa olevat kasvit käyttävät säiliön vettä ja kun vedenpinta laatikossa on laskenut, säiliössä oleva anturi antaa käskyn kastelun aloittamisesta siihen yhteydessä olevalle kastelulaiteelle. Anturin korkeutta säätämällä voidaan säätää kastelutarvetta.

Ylikastelunohjaimen toiminta

Ylikastelunohjain toimii samalla periaatteella, kuin käynnistyslaatikko, eli kivivillalevyt asetetaan laatikon päälle. Kastelun aikainen valuma mitataan valuma-anturilla (yllä kuvassa).

Toisin kuin käynnistyslaatikko, ylikastelunohjain ei voi käynnistää kastelua itsenäisesti, vaan se pitää olla kytketty lannoitesekoittajaan, jossa on ylikasteluohjelma. Ylikasteluprosentti määritetään aurinkointegraattoriohjelmalla. Kun kasvit kuluttavat enemmän vettä, kiihtyy aurinkointegraattorin kertymän lasku, ja kastelujen väliajat lyhenevät. Ylikasteluprosentti asetetaan säätimen ohjelmaan.

Säästää vettä

Valuman säätö säästää vettä. Samalla varmistetaan, ettei kivivillaan tiivisty liikaa ravintoaineita.

Lisämahdollisuuksia

Kastelut voidaan kirjata muistiin SuperLink- yhteysohjelmalla varustetulla PC-tietokoneella. Ohjelman avulla voidaan monipuolisesti muuttaa asetuksia ja kerätä tietoja.