Käsikäynnistys tai automaatti

VA60-8 on edullinen ja korkealaatuinen sekä ennen kaikkea helppokäyttöinen kastelusäädin. Kasteluaika voidaan säätää joka venttiilille erikseen kiertokytkimellä. Kastelu voidaan käynnistää napin painalluksella. Automaattista käyttöä varten VA60-8 säätimessä on kello, johon voidaan halutut kasteluajankohdat ohjelmoida. Laitteeseen on mahdollista kytkeä esim. tensiometri jolla kastelu voidaan aloittaa kun viljelyalusta on kuivunut haluttuun tasoon.

Joka venttiilille oma ajoitus

Kaikki kasvit eivät tarvitse kastelua samaan aikaan. Eroja saattaa olla viljelysten välillä tai kasvien eri kehitysvaiheissa.

Erityistä VA60-8:lle on kyky avata joka venttiili eri aikaan, juuri silloin kun kasvit tarvitsevat vettä. Kytkemällä VA60-8:aan ulkopuolinen anturi, esim. tensiometri tai käynnistyslaatikko, venttiili aukeaa riippumatta muista venttiileistä.

Riippuen pumppauskapasiteetista, useat VA60-8 säätimet voivat käynnistyä samaan aikaan. Säätimet voidaan myös asettaa toimimaan peräkkäin, jos vesikapasiteetti sallii vain yhden venttiilin avautumisen kerrallaan. Kun kastelu on alkanut ja ensimmäinen säätäjä on hoitanut kastelun alueellaan, se lähettää signaalin seuraavalle säätimelle, joka puolestaan käynnistää oman alueensa kastelun. Tämä toiminto on hyödyllinen kun kastelu aloitetaan ulkopuolisesta signaalista, kuten aurinkointegraattorin tai yhteisen käynnistyslaatikon antamasta käskystä.

Hälytys ja valmiustilan näyttö

Kastelusäätimessä on toiminto, joka hälyttää jos kastelussa on havaittu ongelma. Jos esim. virtauskytkin on asennettu VA60-8 säätimeen, se hälyttää punaisella vilkkuvalla valolla jos veden virtauksessa on ongelmia. VA60-8 automaattiin voidaan liittää ulkopuolinen hälytyssummeri.

Valmiustilan