Korkeapainesumutus voidaan toteuttaa puhaltimilla tai kiinteällä putkistolla.

Puhallinkäytössä puhaltimiin on asennettu suutinrengas korkeapainesuuttimin. Puhaltimet levittävät kosteuden hyvin tasaisesti huonetilaan. Puhaltimia voidaan lisäksi käyttää ilman sumutusta ilmankierrätykseen.

Kiinteällä putkistolla toteutettuna suuttimet asennetaan RST tai HST putkistoon.

Korkeapainesuuttimia on messinki- ja HSTrunkoisina. Ne on varustettu tippumisenestoventtiilillä.

Korkeapainepumppuyksikkö 

Korkeapainemutusjärjestelmissä käytetään jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja korkeapainepumppuja. Yleensä korkeapainepumppujärjestelmä sisältää yhden korkeapainepumppuyksikön, josta paineistettu vesi syötetään eri huoneille magneettiventtiilien kautta. Järjestelmään yleensä asennetaan myös paineenpoistomagneettiventtiili, jonka tehtävänä on hyvin nopeasti laskea paine putkistoista jälkitippumisen ehkäisemiseksi. 

Pumppuyksikköön asennetaan tulevaan veteen kaksi hienosuodatinta estämään mekaanisten epäpuhtauksien pääsemistä suuttimiin. 

Yksikkö sisältää myös varolaitteet veden lämpötilasta ja veden virtauksesta, esimerkiksi jos suodattimet tukkeutuu. Yksikkö sisältää logiikkaohjauksen, joka mahdollistaa pumpun ulkopuolisen ohjauksen ja toiminnan häiriötilanteissa.