Oikea mittaustapa

Antureiden tulee mitata ympäristöä niiden periaatteiden mukaan, millä kasvitkin reagoivat ympäristöönsä. Esimerkiksi kvanttianturi Q20 mittaa valoa valohiukkasten mukaan, siis samoin kuin kasvitkin määrittävät valon määrän. Näin esim. verho avautuu aamulla kun kasvit alkavat hyödyntää aurigon valoa , eikä silloin kun luulemme näin tapahtuvan.

Kestäviä ja laadukkaita

Anturien pitää olla kestäviä ja luotettavia. Kasvihuoneen ilmastolla on huomattava merkitys kasvien tuotannossa. Sadon valmistuminen ja laatu on pitkälti riippuvainen juuri ilmastotekijöistä. Energiankulutuskin riippuu usein anturien antamasta tiedosta. Siksi laadukkaat anturit ovat hyvä sijoitus.

Asennus

On tärkeää, että anturit asennetaan oikein. Ilman lämpötilaa mittaava anturi ei saa olla aivan lämmitysputkien yläpuolella, samoin kuin kiertoveden lämpöanturi ei saa olla aivan lämmönsäätöventtiilin vieressä. Valoanturit tulee sijoittaa paikkaan, johon rakenteet eivät luo varjoja.