LCC900 kattilahuoneen säädin

Kiertoveden lämpötilan määräytyminen sään ja osastosäätimien tietojen

mukaan

Kuuden kattilan ohjaus

CO2 -kattilan käynnistys

Lämpövaraajan ohjaus

Energiansäästöä

Energiakustannukset eivät ainoastaan riipu kasvihuoneiden energiankulutuksesta, vaan siihen vaikuttavat myös lämmönlähteet. Tästä syystä tarkka kattilahuoneen hallinta on olennainen osa kasvihuoneiden lämmönsäätöä ja samalla energiakustannusten hallintaa.

Paras mahdollinen virtauslämpötila

LCC900 kattilahuoneen säätötietokone takaa kiertoveden parhaan mahdollisen lämpötilan runkoputkistossa. Tämän lisäksi se ottaa huomioon tarpeet hiilidioksidin lisäämiselle kaasupolttimesta. Jos hiilidioksidin tuotannosta syntyy ylimääräistä lämpöä, tietokone aloittaa lämpövaraajan lataamisen. Kattilahuoneen säätötietokone ohjaa kiertovesipumppujen käyttöä ja vähentää näin sähkönkulutusta.

Useita muuttujia mukana laskelmissa

LCC900 ottaa huomioon monia muuttujia määrittäessään parasta mahdollista kasvihuoneisiin menevän lämmitysveden lämpötilaa. Osin huomioon otetaan korkein haluttu kasvihuonelämpötila ja osin sään vaikutukset sisälämpötilaan. Edelleen voidaan aamulle ohjelmoida lämpötilan