LCC900 Module säätötietokoneet

Kehittynyttä tekniikkaa ja helppokäyttöisyyttä

LCC900 ohjaa kaikkia kasvihuoneosaston ilmastonsäätöön liittyviä toimintoja. Sen käyttö on helppoa ohjelmoitavien valikkojen ja selkeän näytön ansiosta. Lisäksi merkkiääni varmistaa asetusten tallentumisen.

Moduulit

Kaikkia kasvihuoneen ilmastonsäätöön vaikuttavia toimintoja voidaan ohjata LCC900:lla. Asennuksen yhteydessä sen ohjelmisto mukautetaan joka kasvihuoneen mukaan.

Moduulirakenteen ansiosta laite on helppo laajentaa uusilla toiminnoilla. Nopea tiedonsiirto mahdollistaa muiden kasvihuoneiden säätötietokoneiden ohjaamisen toisella säätötietokoneella.

Energiaa säästävää ilmaston säätöä

LCC900 voi jakaa päivän kuuteen aikajaksoon, auringonnousun ja -laskun mukaan. Tällä saavutetaan erinomaiset kasvuolosuhteet. Lisäksi verhojen käyttö voi riippua auringonsäteilystä, lämpöhukasta ja keinovalosta. Näin verhot saadaan pidättämään lämpöä kasvihuoneessa.

Tautien ehkäisy

LCC900:n tehokkaalla kosteuden ohjauksella voidaan estää useita kasvitauteja, kuten harmaahometta. Kosteutta säädetään viivästetyllä luukkujen avaus- ja sulkutoiminnolla.

Hälytykset

Säätötietokoneessa on hälytykset lämpötilalle, ilmankosteudelle, CO2:lle, lämmitysjärjestelmälle, anturiyhteyden katkoksille ja laitevialle. Hälytyksen sattuessa näyttöön tulee teksti “hälytys” ja kytketty hälytyslaite, esimerkiksi summeri, käynnistyy. Hälytyslaite kytketään pois säätäjästä.

Etäkäyttö

Mistä tahansa LCC900 säätötietokoneesta voidaan toisen samassa ARC-verkossa olevan yksikön tietoja lukea ja muuttaa sen asetuksia.

Kattavaa ohjausta

LCC900 säätötietokone toimii yhdessä kattilahuoneen säätimien ja lannoitesekoittimien kanssa. Koko järjestelmä voidaan yhdistää SuperLink ohjelmaan, jolla voidaan kerätä tietoja ja muuttaa asetuksia keskitetysti pc-tietokoneella.

Katso eri versioiden toiminnot

LCC900 Modular-Artic LCC900 Modular-Basic LCC900 Modular Subtropical 1 LCC900 Modular Subtropical 2 LCC900 Modular-Temperate