Helle HortiLed on uusi ylävalo kasvihuonekäyttöön. Valaisimen korkea valoteho, ja matala sähkönkulutus tekee valaisimesta erittäin kilpailukykyisen paketin. Valaisimen resepti(valospektri) on muokattavissa tilausvaiheessa kasveillesi sopivaksi. Käyttäjä saa vielä lisäsäästöä käyttämällä himmennystoimintoa.

Helle HortiLed är en ny växtlampa för växthusbruk. Dess höga ljuseffekt kombinerad med mindre elförbrukning, gör denna lampa mycket konkurrenskraftig. Lampans recept (ljusspectrum) kan i beställningsskedet optimeras för dina växters behov. Användaren kan dessutom spara ännu mera, med att använda ljusdimmerfunktionen.

Ladda ner broschyren från denna länk