Kukkakaali

Siemenmäärä 300 kpl/g. Siementarve on avomaaviljelyssä taimikasvatusta varten 60.000 kpl/ha. Varhaistuotantoa varten taimikasvatuslämpötilan on oltava 18–23°C, taimikasvatusaika on n.kolme viikkoa. taimivälin ollessa 30–40 cm. Aikaisille viljelyksille suositellaan harsopeitettä.