Bladlössen är här – lyckligtvis finns det lösningar!

Micromus tuhoaa krivat tehokkaasti

När vädret blir varmare tar bladlöss och ullsköldlöss över fältet igen. Bladlöss är ett vanligt problem för odlare, oavsett produktionsriktning. De plågar lika väl sallads-, gurka-, tomat-, prydnadsväxt- och äppelodlare.

Lyckligtvis finns det effektiva biologiska lösningar för att bekämpa bladlöss och ullsköldlöss. Användningen av kemiska bekämpningsmedel hindras aktivt av goda skäl, så kontrollmedlen måste hittas i mer hållbara, ekologiska alternativ. Nedan listar vi de bästa verktygen från Helles sortiment för att bekämpa bladlöss och ullsköldlöss:

MICROMUS-SYSTEM®

Till bekämpning av bladlöss och ullsköldlöss.

Micromus är ett effektivt, hållbart och långvarig predator för bladlöss. I motsats till andra guldögonsländor äter både larver och vuxna vivlar bladlöss. En larv äter i snitt 130 bladlöss under larvperioden, en vuxen kan äta upp till 100 bladlöss per dag. Micromus är också nyttig eftersom det kan överleva i lite kallare temperaturer (10⁰c).

Användning: Släpp Micromus-System vid de första tecknen på bladlöss. Eftersom de vuxna är nattaktiva, rekommenderas det att introducera sent i eftermiddag eller tidigt på kvällen.

SILTAC® SF

effektiv, ekologisk product mot bladlöss och andra skadedjur!

Siltac® SF är avsedd mot bladlöss, päronkvalster, spinnkvalster, bladhoppskvalster, trips och mjöllöss. Dess effekt på skadedjur är fysisk.

Siltac SF innehåller inga aktiva ingredienser som vanliga växtskyddsmedel. Det lämnar inga rester och kräver inga väntetider. Produkten är inte en fara för humlor eller honungsbin.. Användning rekommenderas dock inte under deras födosöksperiod.

Användning: appliceras som spray direkt på växten. Lämplig för användning på friland, växthus samt tunnel.

Både MICROMUS-SYSTEM® och Siltac® SF har fått mycket beröm och positiv feedback från odlare för sin funktionalitet och effektivitet!