Blokki huoneet ovat yleistyneet myös suomessa. Edustamme Hollantilaista Ammerlaan constructionia ja Tanskalaista Viemose-Dribogaa. Nämä kasvihuoneet ovat SFS-EN 13031-1 (Kasvihuoneet. Rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen) stardardin mukaisia.

Blokki huone koostuu standardi kokoisista laiva leveyksistä: 8m, 9,6m, 12m, 12,8m

Blokki huoneen pituus on helposti räätälöity asikkaan tarpeisiin, ristikko väli voi olla: 4m tai 5m

Kateaine voi olla lasi tai polykarbonaattilevy.

Ota Yhteyttä:

  • Jesse Helle
  • +358 (0)40 1565407
  • jesse.helle@helle.fi