SuperLink on kehittynyt tietokoneohjelma, jonka selkeän graafisen käyttöliittymän avulla voidaan hallita ja tarkkailla DGT-Volmaticin säätietokoneita ja lannoittesekoittimia. SuperLink ohjelma tarjoaa laajat mahdollisuudet ilmasto- ja kastelutietojen keruuseen ja tarkkailuun.

Keskitetty ohjaus ja valvonta

SuperLinkillä voi helposti ja nopeasti saada selville kasvihuoneiden olosuhteet sekä säätää niitä. Toisistaan riippuvia tekijöitä voidaan hallita näytöllä samaan aikaan. Ohjelmalla voidaan AMI ja LCC-säätötietokoneita hallita keskitetysti ja saada niistä enemmän hyötyä.

Helppo säätöjen muuttaminen ja tietojen keruu

SuperLinkllä voi etukäteen muuttaa ilmasto-, lannoitus- ja kastelusäätöjä ohjauskäskyjen avulla. Tällöin muutos säädöissä toteutuu haluttuna hetkenä. Ohjelmaan ei tarvitse kuin syöttää muutos ja sen ajankohta. Yhdellä kerralla voidaan syöttää kaikki ajankohtaiset muutokset. Ohjelmalla voidaan kerätä ja säilyttää kaikki tärkeät tiedot. SuperLink taltioi lämpötila-, kosteus-, valo- ja co2- arvot halutuin väliajoin ja luo niistä grafiikkakäyrän. Useita käyriä voidaan yhdistellä käyttäjän toiveiden mukaan. Lisäksi on mahdollista valita muita kerättäviä tietoja. Kaikki kerätyn tiedon vakio ja erikoissovellukset on mahdollista esittää graafisesti käyrinä tai taulukkoina, jotka voidaan myös tulostaa paperille.

Hälytykset säätötietokoneilta kerätään SuperLink ohjelmaan ja tallennetaan hälytyslistaan. Kaikki ohjelman avulla tehdyt ohjauskäskyt tallentuvat muistiin, jotta myöhemmin voidaan varmistaa ovatko halutut muutokset toteutuneet. Windows-ympäristössä toimiva SuperLink voi kommunikoida myös muiden ohjelmien kanssa.